Fekete kefe online dating

Rated 3.86/5 based on 806 customer reviews

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the nineteenth day of November in the year two thousand and eight.

Som skedde i Bryssel den nittonde november tjugohundraåtta.

Bërë në Bruksel në date nëntëmbëdhjetë nëntor të vitit dymijë e tetë.

V Bruselu dne devatenáctého listopadu dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende november to tusind og otte.

(1) Az Albán Köztársaság vagy valamelyik új tagállam által a preferenciális elbánással kapcsolatos megállapodások vagy önálló megegyezések keretében megfelelően kiállított származási igazolások elfogadásra kerülnek az érintett országokban, feltéve, hogy: a származási igazolást a csatlakozás időpontjától számított négy hónapon belül benyújtják a vámhatóságoknak.Fait à Bruxelles, le dix-neuf novembre deux mille huit.Fatto a Bruxelles, addì diciannove novembre duemilaotto.Briselē, divtūkstoš astotā gada deviŋpadsmitajā novembrī. Priimta du tūkstančiai aštuntų metų lapkričio devynioliktą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év november havának tizenkilencedik napján.

Leave a Reply